Novinky

Venujte 2% z vašej dane za rok 2020 pre mladé nádeje ROYAL aerobic clubu

Venujte 2% z vašej dane za rok 2020 pre mladé nádeje ROYAL aerobic clubu

Vážení rodičia a priaznivci ROYAL aerobic clubu, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o príspevok 2% dane z príjmov. V prípade, že sa nás rozhodnete podporiť Vám zašleme potrebné informácie a prílohu emailom. Nadobudnuté finančné prostriedky nám umožnia ďalší rozvoj a zlepšovanie fungovania klubu napríklad vo forme nákupu nových pomôcok a vytvorenia lepších podmienok prePrečítajte si viac o Venujte 2% z vašej dane za rok 2020 pre mladé nádeje ROYAL aerobic clubu[…]