Venujte 2% z vašej dane za rok 2020 pre mladé nádeje ROYAL aerobic clubu

Vážení rodičia a priaznivci ROYAL aerobic clubu, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o príspevok 2% dane z príjmov. V prípade, že sa nás rozhodnete podporiť Vám zašleme potrebné informácie a prílohu emailom. Nadobudnuté finančné prostriedky nám umožnia ďalší rozvoj a zlepšovanie fungovania klubu napríklad vo forme nákupu nových pomôcok a vytvorenia lepších podmienok pre našich cvičencov.

Návod ako darovať 2% z vašej dane:

  1. Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie – nepotrebuje žiadne tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplní údaje o klube ako prijímateľovi 2% dane.
  2. Fyzická osoba, ktorej robí ročné zúčtovanie preddavkov zamestnávateľ – do konca februára požiadajte zamestnávateľa o vyplnené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE, na základe potrvdrenia vypíšete VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% ( príloha na webe). Vyhlásenie spolu s potvrdením doručte ( osobne, poštou) na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu do konca apríla 2021.
  3. Právnická osoba – môže poukázať 1,5 (2%) aj viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR, nepotrebujete žiadne tlačivá iba priamo v daňovom priznaní vyplňte údaje o klube ako prijímateľovi poukázanej časti dane.

Údaje o klube:

Názov: ROYAL aerobik klub

Sídlo: Iľjušinova 1030/6, 851 01 Bratislava – Petržalka

IČO: 51127750

Právna forma: Občianske združenie

Všetkým ďakujeme za príspevky. Vážime si každý jeden príspevok.

Váš ROYAL aerobic club